Sunex, spol. s.r.o. Likvidace průmyslových objektů

Member of
SUNEX, spol. s r.o.- Likvidace autovraků a výrobních strojů - idatabaze.czEkologická likvidace vozidel, autovraků - idatabaze.cz

Reference společnosti SUNEX, spol. s r.o.

REFERENČNÍ AKCE

Jsou vybrány jako příklady technicky, ekologicky a materiálově významných zakázek:

 • demontáž vnitřního spojovacího potrubí v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II
 • demontáž technologie kotelny v rámci Komplexní obnovy Elektrárny Prunéřov II
 • demolice objektu Bagrovací stanice a Kompresorovny v areálu Synthos Kralupy
 • demolice objektu Generátorovny v areálu bývalé VT Chomutov
 • demontáž technologie Planárny v areálu bývalé VT Chomutov
 • demontáž konstrukce kotelny K5 v Elektrárně Ledvice
 • demontáž Zauhlovací stanice NS II v areálu MUS
 • šrotace ocelových zásobníků teplárny ACTherm Chomutov
 • demontáž technologického zařízení Synthezia Pardubice
 • demontáž cementárenské linky v Rohožníku na Slovensku
 • demontáž kotle Elektrárny Ledvice
 • šrotace technologie podnikové kotelny Škoda Energo
 • likvidace železničního systému Palivový kombinát Chabařovice
 • likvidace staré ocelárny Stahlwerk Maxhütte v Sulzbachu BRD
 • likvidace kotelny v Tatra Kopřivnice
 • likvidace Elektrárny Tušimice I
 • demontáž kotelny Tušimice II – bloky B 21 – B 22
 • likvidace destilačních kolon v Koramo Kolín
 • likvidace technologických souborů v Synthesii Semtín (několik etap)
 • likvidace staré Spalovny v Praze Vysočanech
 • demontáž vybraných objektů v ČKD Slévárny, Kompresory, Lokomotivka, Dukla
 • likvidace kolejových, dopravních, dobývacích, zakládacích a technologických systémů povrchových dolů, kamenolomů a pískoven včetně  9 tzv. dobývacích a zakládacích velkostrojů - Bílina, Kutná Hora, Most, Chomutov, Tušimice
 • šrotační a demontážní práce v Chemopetrol Litvínov, Lučebních závodech Kolín, Kaučuku Kralupy, Chemických závodech Sokolov, Lovochemii Lovosice
 • likvidace technologických souborů pivovarů Louny, Samson, cukrovarů Brodce, Louny, Doksany
 • šrotace částí technologických zařízení papírenských podniků ve Větřní a Vraném
 • šrotace  části technologie Teplárny Malešice a Hořovice, v Pražské plynárenské, Tlakové plynárně Úžin, Plynárně Chomutov, Spalovny Praha-Vysočany atd.
 • řízenou pilotní recyklaci cca 200 osobních a nákladních automobilů ve Středočeském kraji, šrotace více jak 3 tisíc železničních vagonů a cisteren, různých lokomotiv
 • šrotace 3 dopravních letadel a 10 proudových motorů
 • tzv. demonetizace (likvidace) více jak 2000 t mincí bývalé federální měny ČSR
 • šrotace speciálních vojenských ocelí a materiálů
 • šrotace kotelních systémů a energobloků v elektrárnách Počerady, Tušimice, Prunéřov, Mělník, Chvaletice a Poříčí
 • šrotace nepotřebných zásob ve skladech Ministerstva vnitra, Státních hmotných rezerv a řady podniků
 • likvidace dálkových potrubních systémů elektráren Tušimice a Chvaletice
 • likvidace těžební budovy a věže a budovy t.zv. Prádla Dolu Kateřina v Radvanicích
 • likvidace přístavních zařízení v Praze, Lovosicích a Chvaleticích
 • a mnoho dalších rozsáhlých akcí.

Ve většině případů šlo o demontáže, likvidace nebo demolice kombinovaných technologicko – stavebních objektů značného rozsahu - v objemech až 13 tisíc tun kovových odpadů v rámci zakázky, často i s výskytem a ekologickým zpracováním nebezpečných odpadů.

PROJEKTOVÉ A KONFERENČNÍ AKTIVITY SUNEX, spol. s r.o.

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, opakovaně od roku 2001 do 2012
 • C.I.R- centrum inovací a rozvoje, 2005 a 2006
 • GEOtest, Brno, 2005, 2010, 2012
 • FORNAX, 2005
 • Pražské služby, Provozní řád, 2005
 • ČCČP - České centrum čistší produkce),2004
 • Procon NSR, 2004
 • Technické služby města Pardubic, 2003
 • České centrum čistší produkce, 2003
 • Pražské služby, Studie, 2003
 • ISEZ, 2003
 • Ministerstvo životního prostředí, RP ČR č.4 Autovraky, 2003, 2011-2012
 • Ekontrend, VaV, 2002
 • Papos ,Ostrov nad Ohří, 2001
 • 1.Vítkovská, 2001
 • Český ekologický ústav, 2001