Sunex, spol. s.r.o. Likvidace průmyslových objektů

Member of
SUNEX, spol. s r.o.- Likvidace autovraků a výrobních strojů - idatabaze.czEkologická likvidace vozidel, autovraků - idatabaze.cz

Oprávnění a certifikáty

Sunex je držitelem podnikatelských oprávnění, které umožňující realizovat plánované aktivity na území celé ČR. Jedná se zejména o živnostenské listy k nakládání s odpady a ke stavebním činnostem, a dále o koncesní listinu pro podnikání s nebezpečnými odpady.

Všechna pracoviště společnosti jsou vybavena Provozním řádem pracoviště schváleným Odborem ochrany životního prostředí místně příslušného Krajského úřadu, a to pro kraje celé České republiky.

Sunex je držitelem certifikátu o certifikaci systému řízení kvality podle BS EN ISO 9001:2000, která proběhla v roce 2004 certifikačním orgánem NQA, který garantuje dodržování všech kvalitativních aspektů jak ve vnitřní činnosti společnosti, tak na jejím vztahu k obchodním partnerům. Následně v roce 2006 proběhla úspěšná certifikace integrovaného systému řízení včetně řízení environmentálních aspektů podle normy BS EN ISO 14001: 2004.

ISO Certifikáty společnosti Sunex, spol. s.r.o.


Certifikát ISO 14001 vztahující se na
Nakládání s kovovými odpady

prohlédnout v pdf

Certifikát ISO 9001 vztahující se na
Nakládání s kovovými odpady

prohlédnout v pdf

Vnitří předpisy společnosti Sunex spol. s.r.o.


Politika ISŘ skupiny Sunex
prohlédnout v pdf

Environmentální činnosti
prohlédnout v pdf

Živnostenské listy společnosti Sunex spol. s.r.o.


Živnostenský list
Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje

prohlédnout větší velikost

Živnostenský list
Nakládání s odpady

prohlédnout větší velikost

Živnostenský list
Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

prohlédnout větší velikost

Živnostenský list
Provádění staveb, jejich změn a odstraňování

prohlédnout větší velikost

Živnostenský list
Zprostředkování v oblasti hospodaření kovy a kovovými výrobky

prohlédnout větší velikost

Ochranná známka společnosti Sunex spol. s.r.o.


Ochranná známka Sunex
prohlédnout větší velikost