Sunex, spol. s.r.o. Likvidace průmyslových objektů

Member of
SUNEX, spol. s r.o.- Likvidace autovraků a výrobních strojů - idatabaze.czEkologická likvidace vozidel, autovraků - idatabaze.cz

O společnosti SUNEX, spol. s r.o.

SUNEX, spol. s r.o., se sídlem v Praze, (dále jen SUNEX), byla založena v roce 1991 jako ryze český podnikatelský subjekt s původní orientací na obchod s využitelnými stroji a technologickými soubory (tzv. second-hand) a na nákup, zpracování a prodej kovových odpadů. Postupně byla vybudována divize specializovaná na provádění řízených likvidací, demolic a demontáží nepotřebných technologických souborů a průmyslových objektů. Tato divize využívá podle potřeby jak invazivní metody, tak metody šetrných demontáží pro vytěžování a recyklaci použitelných komponentů nebo ochranu přilehlých technologií a staveb. Součástí firmy je i specializované konzultačně-poradenské pracoviště, které poskytuje své služby nejen podnikatelské, ale i státní a municipální sféře. Od června 2010 je společnost SUNEX ve výhradním vlastnictví společnosti Max Aicher GmbH & CO. KG, sídlem Freilassing BRD, mateřského podniku podnikatelské skupiny Max Aicher Unternehmensgruppe.

Podnikatelská oprávnění umožňují společnosti široké aktivity na území celé ČR a jsou deklarována:

  • Živnostenskými listy a Koncesními listinami k nakládání s odpady kategorie Ostatní i Nebezpečné, ke stavebním činnostem včetně odstraňování staveb, k obchodu s kovy a kovovými výrobky, k poradenské činnosti.
  • Provozními řády pro firemní pracoviště ve všech krajích České republiky schválenými Odbory ochrany životního prostředí při Krajských úřadech.

Certifikace systému řízení kvality podle normy BS EN ISO 9001:2000 proběhla v roce 2004 certifikačním orgánem NQA a garantuje dodržování všech kvalitativních aspektů jak ve vnitřní činnosti společnosti, tak v jejím vztahu k obchodním partnerům. Následně v roce 2006 proběhla úspěšná certifikace integrovaného systému řízení včetně řízení environmentálních aspektů podle normy BS EN ISO 14001:2004.

V roce 2012 vlastník rozhodl o fúzi sesterských společností SUNEX, spol. s r.o. jako nástupnické společnosti a společnosti Sunex Recycling a.s. Dokončení procesu fúze je připraveno k 01.10.2012.

Společnost SUNEX, spol. s r.o. která v roce 2012 oslavila dvacet jedna let svého působení na českém i zahraničním trhu s kovovým odpadem je připravena na plnění Vašich objednávek, jak v oblasti hmotných zakázek, tak v oblasti poradenských, konzultačních výzkumných a předprojektových služeb.